HABER NEDEN OKUNUR?

HABER NEDEN OKUNUR?

Haber için Önemli Olan Noktalar

Toplumun genelini ilgilendiren konularda yazılan haberler, okuyucunun bilgilendirilmesine olanak sağlar. Haberin yazılış biçimi kadar okunurluğu da oldukça önemlidir. Her insanın haberi algılama biçimi birbirinden farklıdır. Toplumun farkındalığının artması için doğru haber okuma önemlidir. İnternet haberciliğinin gelişmesi, video haberlerin de artmasına neden oldu. Artık insanlar, sadece video izleyerek bile haberlere ulaşabiliyor. İlk kez meydana gelen veya halihazırda gerçekleşmiş olayların ortaya çıkarılmasını esas alan haberlerin gerçeğe uygun bir biçimde aktarılması gereklidir. Gerçek olması gereken haberler, bir olgu unsuru da olabilir. Kaliteli, nesnel ve tarafsız haberlere https://www.trthaber.com/ gibi siteler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Bazı haber değerlerini bünyesinde barındıran konuların belli kıstaslara uyulması gereklidir. Bu kıstaslardan ilki önemdir.

Haber Yazımında İlginçlik Unsuru

Haberler için önemli olan noktalar vardır. Herhangi bir dedikodu, haber niteliği taşımaz. Bir olayın haber olabilmesi için ispatlanması gereklidir. Bu noktada d haberciye büyük önem düşer. Haberci, elde ettiği bilginin teyit edilmesinden sorumludur. Savaş veya bir devlet başkanının ölümü gibi konular haber değeri taşıyan konulardır. Haberin ana teması olan kişinin önemi arttıkça haberin de değeri artar. Haberlerin aynı zamanda ilginç olması gereklidir. Örneğin; anne karnında farklı bir gelişim gösteren iki başlı bebek, önemli bir haber unsurudur. Habercilikte önemli olan bir başka konu ise zamanlamadır. Ay tutulması gibi yılın belli dönemlerinde meydana gelen olaylar, haberciliğin olmazsa olmazları arasındadır. Yakınlık, haber unsurlarından bir tanesidir. Örneğin; ikamet ettiğiniz semtin yakınında meydana gelen cinayetler, sizin ilginizi çekebilir. Bu kıstaslar çerçevesinde oluşturulan haberler, en doğru sonuçlara ulaşmanıza olanak sağlar. Günün her saatinde mobil cihazlarınızdan veya bilgisayarınızdan giriş yaparak nitelikli haberlere ulaşmanız mümkündür.