Sovyetler Birliği'nin çöküşü 1980'lerin sonlarında başladı ve ülke 25 Aralık 1991'de 15 bağımsız ülkeye ayrıldığı vakit tamamlandı. Bu durum, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki Soğuk Savaş'ın sona erdiği anlamına geliyordu.

Mikhail Gorbaçov’un Genel Sekreter Olması

Mikhail Gorbaçov 1985 yılında Sovyetler Birliği Genel Sekreteri olarak seçildi. Sovyetler Birliği ekonomisini ele geçirdiğinde düşüncesi ekonomide reform yapmak ve ülkedeki siyasi durumu modernleştirmekti.

Glasnost ve Perestroika

Gorbaçov'un reformunun iki ana platformu vardı. İlk olarak Glasnost'u sağladı. Glasnost, hükümette daha fazla ifade ve açıklık özgürlüğüne izin verdi. Hükümet yetkilileri eylemlerinden dolayı halka karşı sorumlu tutulacaktı. Glasnost insanlar için iyi bir şey olmasına rağmen, insanların protesto etmesine ve medyanın ilk kez sorunlar hakkında rapor vermesine izin verdi. Dış devletlerin çoğu bu yeni bulunan özgürlüğü bağımsızlık arzularını ifade etmek için kullandı. Diğer büyük reformlara Perestroika adı verildi. Perestroika "yeniden yapılanma" demekti. Gorbaçov, Sovyet ekonomisini daha verimli çalışacak şekilde yeniden yapılandırmak istiyordu. Bazı özel mülkiyete izin verdi ve hükümetin ekonomi üzerindeki sıkı kontrolünü serbest bıraktı. Ancak, Sovyetler Birliği'nin halkı ve ekonomisi hükümete her şeyi yapıyordu. Bu nedenle her şey daha da kötüleşti.

Baltık Bölgesi


Gorbaçov'un reformlarında yeni bulunan özgürlükle, bazı dış Sovyet devletleri isyan etmeye başladı. Özgürlüklerini talep eden ilk devletler Estonya, Litvanya ve Letonya'nın Baltık devletleriydi.

Milliyetçi Hareketin Yayılması

Kısa sürede Ermenistan, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan da dahil olmak üzere daha fazla devlet bağımsızlıklarını talep etti. Sovyetler Birliği'nin merkezi hükümeti, bağımsızlık isteyen birçok devletin baskısını hissetmeye başladı.

Hükümetin Devralınması Girişimi


Komünist hükümet çöküşün eşiğinde iken Sovyetlerin sertlik yanlısı önde gelenleri harekete geçmeye karar verdi. 1991 yılının Ağustos ayında Gorbaçov'u kaçırdılar ve dünyaya, ülkeyi yönetmek için çok hasta olduğunu duyurdular. Yönetimi onlar devralacaklardı. Sovyet vatandaşları protesto etmeye başladığında, askerleri sokaklara çıkarmaya başladılar. Ancak, askerler kendi halklarını vurmayı ve tutuklamayı reddetti. Ordu onları desteklemeden, bu devralma işlemi başarısız olmuştu.

Sovyetler Birliği Ayrılıyor

24 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. Aynı zamanda Mikhail Gorbaçov istifasını açıkladı. Sovyetler Birliği 15 ayrı bağımsız ülkeye ayrıldı: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Boğdan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan.

Sovyetler Birliği'nin Çöküşü Hakkında Gerçekler

Uluslararası hukuka göre Rusya, Sovyetler Birliği'nin halefi olarak kabul edildi. Bu nükleer silahları ve Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki yerini koruduğu anlamına geliyordu. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin çoğu hala birbirleriyle güçlü ekonomik bağlara sahiptir. Bazı yeni ülkeler demokratik hükümetlere sahipken, diğerleri hala otoriter yönetim altındadır. Gorbaçov'un reformlarından biri, Sovyetler Birliği'ndeki alkolizmi azaltmak için alkol tüketimini sınırlamaktı. Boris Yeltsin Rusya'nın ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.