İSG, işyerinin çalışma ortamının güvenliğini sağlamak için biyoloji alanında yeterli bilgiye sahip, fiziksel, kimyasal ve psikolojik tehlikeleri belirleyebilen, "İSG uzmanları" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kısaca İSG diye kısaltılır. İSG uzmanları, işçiler ve işverenler için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının yaratılması için görev yapan uzmanlardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, çalışan sayısı ve sektör ne olursa olsun İSG hizmetlerinin alınması zorunlu hale geldi. Böylelikle iş güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesi tüm sektörler için zorunlu hale geldi. İSG programından mezun olan öğrenciler Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından açılan uzmanlık sınavına girerek "iş güvenliği uzmanı" unvanını kazanmaktadır. Mezunlar ayrıca özel / kamu kuruluşlarında ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

Çok disiplinli bir iş sağlığı ve güvenliği ekibinin amacı, sağlığı koruyacak ve geliştirecek, güvenliği artıracak ve üretkenliği artıracak kapsamlı bir sağlık ve güvenlik programı tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmektir. Bu tür programlar genellikle çalışanların aileleri için benzer sonuçlar sağlar ve bunun sonucunda şirket için mali ve diğer faydalar sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Çalışma Alanları

İş güvenliği uzmanları arasında iş ve çevre sağlığı hemşireleri, iş sağlığı hekimleri, endüstriyel hijyenistler, güvenlik uzmanları ve iş sağlığı psikologları bulunur. Bu ekibin diğer ilgili üyeleri ergonomistler, toksikologlar, epidemiyologlar, insan kaynakları uzmanları ve endüstriyel / organizasyonel psikologlardır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, iş sağlığı ile ilgili bir mesleği icra etmek için uygun prosedürlerle akredite edilmiş veya ilgili yönetmelik hükümlerine göre iş sağlığı hizmetleri sunan kişilerdir. İSG ve daha birçok konu hakkında çok daha detaylı bilgi almak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmaları ziyaret edebilirsiniz.