Yeminli Tercüme

Bir dilde yazılmış bir metni veya söylenmiş bir sözü hedef dile çevirmek işlemine tercüme adı verilir. Yeminli tercüme ise noter tarafından tercüme yapma yetkisi verilen tercümanlarca yapılan imzalı ve mühürlü tercümelerdir. Tercümeler ihtiyaca göre farklı isimler alır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki başlık altında toplanan çevirilerin kullanım alanları farklıdır. Yeminli tercüme hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.cemtercume.com/yeminli-tercuman/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Yeminli Tercüme Türleri

Tercümeler farklı bilim dalları ile ilgili yapılabilir. Bunun yanında resmi kurumlara, mahkemelere veya konsolosluklara verilecek evrakların tercümesi de yapılabilir. Bu tür evrakların tercümesini yapmak için yeminli tercümanlara ihtiyaç vardır. Yeminli tercüme yapmak için freelance tercümanlık yapan kişilerin dil yeterliliklerini diploma ve dengi bir belge ile notere tasdik ettirmeleri ve yetki belgesi almaları gerekir. Yeminli tercüme yapacak tercümanların filoloji veya mütercim/tercümanlık bölümlerinden mezun olması gerekir. Yurt dışında dil eğitimi almış kişiler de diplomalarının denkliğini tasdik ettirerek yeminli tercüman olarak görev yapabilirler. Yeminli tercüme daha çok resmi evraklar, mahkeme belgeleri ile konsolosluk belgelerinde kullanılan bir tercüme türüdür. Bu tarz tercümelerde tercüman metnin birebir aynısını çevirdiğini imza ve mühür ile tasdik eder. Yeminli tercüme resmiyet kazanmış tercüme demektir. Yeminli tercüman tarafından yapılan, imzalanan ve mühürlenen tercümelerin resmi belge özelliği bulunur. Yeminli tercümanlarca birçok farklı alanda tercüme hizmeti verilir. Hukuki tercümeler, tıbbi tercümeler, edebi tercümeler, web sitesi tercümeleri, akademik tercüme, teknik tercüme, ticari tercüme gibi yazılı tercümelerin yanı sıra simultane tercüme ve ardıl tercüme gibi sözlü tercümeler de yeminli tercümanlarca yapılan tercümeler arasında yer alır. Resmi belge ve evrakların tercümesinde mutlaka yeminli tercüme tercih edilir. Bunun nedeni yeminli tercümenin belgeye resmiyet kazandırmasıdır. Yemini tercümanlık hizmeti almak için cemtercume.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.