Toplumun Kreşe Bakışı

Kreş, anaokulu çocuğun zihinsel, fiziksel ve motor becerilerinin gelişmesinde rol alan çok önemli faktörlerdir. Kadının da çalışma hayatına katılması ile birlikte çocukların anaokuluna ya da kreşe gönderilmesi zaruri bir hale gelmiş bulunmaktadır. Fakat toplumumuzda kreş ya da anaokuluna çocukların gönderilmemesi gerektiği ile alakalı algılar olsa da aslında kreş ve anaokulu gibi eğitimler, çocuğun kendini tanıması ve geliştirmesi için oldukça önemli eğitim faaliyetleridir.

Ebeveynler Çocuklarını Neden Anaokuluna Ya da Kreşe Göndermek İstemezler?

Toplumumuzda genellikle anne babalar çocuklarına bakarlar ya da dedeleri neneleri bakarlar. Fakat bu tip şartlar ve imkanlar oluşmaz ise çocuklarının kreşe, anaokuluna gönderilmesi durumu ortaya çıkar. Son zamanlarda özellikle de ortaya çıkan bir problem vardır. Okullardaki bakım evlerindeki bakıcıların, öğretmenlerin çocuklara karşı göstermiş oldukları şiddet anne babaların çocuklarını kreşlere, anaokullarına göndermemelerine sebep olmaktadır. Yazının başında da belirtildiği gibi kreşler, eğitimden ve aileden sorumlu bakanlıkların denetimleri altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şikayet ile ilgili herhangi bir problem meydana geldiği takdirde bu iki kuruma başvurulabilir. Kreşlerin kurumlara şikayet edilmesinden önce çok daha önemli bir konu vardır. O konu da şudur. Kreşlerde görev yapacak kişilerin deneyimlerine, geçmişlerine bakmakta fayda olacaktır. Diğer taraftan ebeveynler, çocuklarını kaydetmeden önce kreşin bilgilerini, belgelerini ve öğretmenlerin eğitim düzeylerinin, deneyimlerinin hangi derecelerde olduğuna dikkat etmelidirler. Bir çocuk bir kreşe kaydedilmeden önce yapılması gereken ilk şey resmiyetin sorgulaması ile ilgili bilgileri, belgeleri milli eğitim bakanlığı tarafından onay verilmiş mi verilmemiş mi bu duruma bakılmalıdır. Önemli olan husus şudur. Hiçbir kreş çalışanı, kendi çocuğuna yapılmasını istemediği hal ve davranışları bir başkasının çocuğuna yapmamalıdır. Günümüzde eğitim çağına gelmiş çocukların anaokullarına ve kreşlere gönderilmesinin kendilerinin geleceklerine, eğitimlerine, kişiliklerine ve bu tip özelliklerinin ortaya çıkarılmasına katkıları saymakla bitmez. Fakat kreşlerin halkın nazarında kötü birer kurum olarak lanse edilmesinin önüne geçilmelidir. Unutulmamalıdır ki hiçbir şey insan kadar değerli değildir. Geleceğe yatırım yapmak isteyen toplumların, çocuklarının eğitimlerine ve bu vesile ile de onların okul ve kreş eğitimlerine mutlak derecede önem vermeleri gerekmektedir. Kreşlerdeki problemler ile alakalı bir şikayet söz konusu olduğu zaman en yakın il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurulabilir. Ya da bulunan il ve ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının herhangi bir birimine, şubesine başvuruda bulunabilir. Bunun üzerine bahsi geçen iki kurum, müfettişlerini görevlendirerek söz konusu kreşteki ya da anaokulundaki problemlerin ne olduğunu açığa çıkartmak ile mükelleftirler. Anne babalar, çocuklarını okula ya da kreşe bırakırken, teslim ederken akıllarının okulda ve çocuklarında kalmaması gerekir. Bakım evlerindeki temel problem eğitimin kalitesinin yükseltilmesi olmalıdır. Yoksa temel problem okulda sıkıntı ya da çocuğa şiddet gibi insanlık dışı kavramlar ile gündeme gelinmemelidir.