Kadın Kanseri Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Kadın Kanseri Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Kanser, çağımızın en yaygın hastalıklarından birisidir, kadınların yakalandıkları kanser türleri kadın kanseri olarak adlandırılır. Kadın kanseri sigortası ise kadınların yakalanma riski bulunan kanser türlerine karşı geliştirilmiş bir güvence türüdür. Bilgi için online internet sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Kadınlarda Sık Görülen Kanser Türleri Nelerdir?

Kadınlarda sık karşılaşılan kanser türleri; meme, rahim, rahim içi, vulva ve vajina tümörleri, yumurtalık kanserleridir. Bu risklere karşı maddi önlem almak bu riskle karşılaştıklarında tedavi masraflarından psikolojik desteğe kadar güvence sağlar. Kansere karşı önlem amacı ile geliştirilen kadın kanseri sigortası; pembe kurdele hayat sigortası olarak da bilinir. Kapsamı dahilinde olan risklerin gelişmesi halinde maddi teminat sağlayan, tedavi masraflarını karşılayarak stresli bir dönem olan kanser tedavi sürecinde önemli bir destek sunan bir uygulamadır.

Pembe Kurdele Hayat Sigortası Nedir?

Kadın kanseri sigortası olarak da bilinen pembe kurdele hayat sigortası, kanser teşhisi konulmasından itibaren devreye giren bir risk yönetimidir. Riskin oluşması ve belgelenmesi ile birlikte pembe kurdele hayat sigortası teminatlarından yararlanma süreci de başlamış olur. Vefat teminatı da bulunan güvence, sigortalanın hastalık ya da kaza sonucu vefat etmesi halinde yasal olarak belirlenmiş varislerine teminat ödemesi yapar. Meme kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, vulva ve vajina kanseri, yumurtalık kanseri ve diğer kadın kanseri türlerinde tedavi sürecinde maddi destek sağlaması dışında tedavi sürecinde sigortalının talep etmesi durumunda teminat tutarının ödenmesini sağlar. Kadın kanseri sigortası hakkında ve kapsamı hakkında online internet sayfalarından bilgi alabilirsiniz.