İstinat duvar programı günümüzde istinat duvarlarının metretül hesaplamaları ve maliyet hesaplamalarını ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Metretül hesaplamaları ve buna bağlı birim fiyat analizleri ile beraber istinat duvarı yapımında gerekli olan tüm bilgilerin toplanması ve bilgilerin harmanlanması konusunda programlar yardımcı olmaktadır. Geliştirilmiş olan yazılım programları sayesinde yalnızca duvarın malzemeleri değil aynı zamanda duvar yapılacak yerin araştırılması geoteknik raporların hazırlanması gibi birçok konuda da yardımcı olmaktadır. Bu sayede yapılmak istenen istinat duvarları baştan sona plan dahilinde ilerletilebilmektedir. İstinat duvarı yapımında çalışmanın ve çalışmalar neticesinde elde edilen bilgiler ile istinat duvarının uygulanması imal edilip bitirilmesi işlemlerinde internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmaların adreslerinden hizmet vermektedir.

İstinat Duvarı Nedir?

İstinat duvarı farklı alanlarda farklı gereksinimler doğrultusunda yapılmaktadır. Genel itibarıyla bir kazının veya oluşturulan mevcut bir şevin heyelana sebep vererek kaymasını engelleyecek şekilde önünde set oluşturulduğu yapılardır. Kullanım alanları yalnızca toprakların önüne bent olarak çekilmesi değil aynı zamanda dere kenarlarında da derenin taşması ve benzeri gibi işlemler için de kullanılmaktadır. İstinat duvarlarının geçmişine bakıldığında birçok uygarlıkta farklı yöntemlerle uygulandığı görülmektedir. Geçmiş yıllarda uygulanma biçimi genel itibariyle ilkel duvar yöntemleri ile olmuştur. Uygulandığı alanlara göre kerpiç, pişmiş kiremit, taş duvar şeklinde yapılmıştır. Bazı alanlarda ağaçların kazık gibi kullanılarak istinat duvarı oluşturduğu da görülmektedir. Günümüzde ise istinat duvar uygulamaları gereksinimine göre farklı tekniklerle donatılmakta ve bu sayede hem dekoratif hem de daha sağlam yapılan elde edilmektedir.

İstinat Duvarı Seçimi

İstinat duvarı gereksinimi olan alan analiz edilerek hangi tip bir istinat duvarının gerekli oldu öncelikle belirlenmelidir. İstinat duvarı programı kullanılarak bu gereksinimler neticesinde istinat duvarına karar verilebilir. İstinat duvarında girilen verilere göre ne kadarlık bir kuvvete dayanan sağlaması gerektiği, hangi noktalardan desteklenmesi veya nasıl bir sistemin kullanılması gerektiği sistem tarafından otomatik önerilmektedir. Duvarda kullanılacak metretül hesaplamaları ile birlikte doğru tasarımlarla istinat duvarı programı sayesinde yapılabilir.