Ticaret Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Öncelikle Ticaret Hukuku Davaları nedir ve hangi konuları içerir? Tüm ticareti ve ticari ilişkileri düzenlemek ve kontrol altında tutmak için gerekli olan hukuk alanıdır. Böylelikle ticaret yapan her bireyin hakları en iyi şekilde korunmuş olur. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/ticaret-hukuku-avukati.html sayfasını inceleyebilirsiniz.
Ticaret hukuku üç ayrı kategoride incelenir ve görülür.
Bunlar;

  • ticari işletme hukuku
  • kıymetli evrak hukuku
  • ortaklıklar hukuku olarak ele alınır ve görülür.

Ticaret Hukuku Davaları Hangileridir?

Örneğin; sermaye piyasası kanunu, banka kartları - kredi kartları kanunu gibi konular ticaret kanunun kapsamındadır. Ticaret kanunu; bireyler ile şirketler arasındaki mutabakatı düzenler. Ticaret kanunlarında yer alan ve davalarda görülen konuların genelini; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ticari ortaklıkların tanımı gibi konuları oluşturur. Yine davalarda ticaret ortakları birimlerinden ve nitelendirmelerinden olan; kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif ortaklıkları da incelenerek davalar görülmektedir. Ayrıca kanunlarda ticari belgeler ise kıymetli evrak olarak incelenir. Örneğin kıymetli evrak olarak nitelendirilen kağıtlar; poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri olarak sıralanabilir. İflas ve iflas erteleme davaları, şirketlerin alacak davaları, marka ve patent başvuru davaları, haksız rekabet davaları, vergi hukukundan ortaya çıkan davalar, ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları, tüketici hukukundan doğan davalar avukatlık bürosu olarak baktığımız dava türlerindendir. Yanı sıra Ticaret Hukuku alanındaki hizmetler, ticari anlaşmalar ve sözleşmeler, ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık, ortaklık anlaşmaları, kredi anlaşmaları, imtiyaz, acentelik ve bayilik konusundaki sözleşmeler de dava konularımızdandır. Ayrıca kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili, danışmanlık - yönetim ve hizmet sözleşmeleri, şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırımı ve azaltmaları, tasfiye, genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, şirket ana sözleşmesinin ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması gibi konularda uzman olduğumuz alanların başında gelmektedir.