Miras hukuku, mirasın hak sahipleri arasında eşit şekilde paylaşılmasını düzenleyen hukuk dalıdır, mirasın eşit paylaşılmaması halinde ya da miras sahibinin malvarlığını ölümünden önce saklı hak sahiplerinin saklı haklarına tecavüz edecek şekilde bağışlaması tenkis davası açılmasına neden olur. Tenkis davalarının nasıl açıldığı ve kapsamı hakkında internet sayfaları üzerindeki ilgili online hukuk sayfalarını ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tenkis Davasını Kimler Açabilir?

Tenkis davasını saklı payı ihlal edilmiş mirasçılar açabilir. Eğer saklı payı ihlal edilmiş birden fazla mirasçı varsa hepsi dava açma hakkına sahiptir. Bu kişiler ayrı ayrı tenkis davası açabilecekleri gibi birlikte de dava açabilirler. Eğer dava devam ederken saklı paylı mirasçı ölürse bu durumda hak sahibi olmasa bile onun mirasçıları davaya devam edebilirler. Yargıtay kararlarına göre saklı haklı mirasçı dava açmadan ölmüş ise bu kişinin hakları yasal mirasçılarına geçer. Yani saklı haklı mirasçının dava açmadan ölmesi halinde yasal mirasçıları tenkis davası açma hakkına sahip olur.

Tenkis Talebi Üçüncü Kişilere Karşı Yapılabilir mi?

Tenkise konu olan bağışlamayı alan kişi eğer bu bağışı üçünçü kişilere devretmiş ise saklı haklı mirasçı bu kişilere karşı tenkis talebinde bulanamaz. Ancak tenkise konu olan bağışlamayı alan mirasçı bunu tenkis davasının sonuçlarından kaçmak için yapmışsa ve bu ispatlanabiliyor ise tenkis talebi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. Miras sahibinin ölümünden bir yıl önce yapmış olduğu bağışlamaların da tenkisi talep edilebilir. Bir yıl önce elden yapılan bağışlamalar ile ilgili tenkis talebinde bulunmak mümkündür. Mirasbırakanın tenkise tabi olan bağışlamaları ölüme bağlı tasarruflar ve sağlar arası bağışlamalar olmak üzere ikiye ayrılır. Ölüme bağlı tasarruflar vasiyetname ve miras sözleşmesi ile yapılan ihlallerdir. Sağlar arası bağışlamalar ise mirasbırakanın sağlığında yaptığı bağışlamaları kapsar. Bu bağışlamalarla ilgili tenkis davası açılabilir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online hukuk sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.