İzale İ Şuyu Davası Nasıl Yürütülür?

İzale İ Şuyu Davası Nasıl Yürütülür?

İzale İ Şuyu Davası Kimler Tarafından Açılır?

İzale i şuyu davası ortaklığın giderilmesi davasıdır ve izale i şuyu davası açmak isteyen yan, ortaklığı gidermek isteyen tüm ortakların davada yer alması gerekmektedir. İzale i şuyu davası için tüm ortaklar davada yer aldığı sürece genellikle iki şekilde ilerlenir: arsa veya bölünebilir bir mal ise ortak sayısına eşit pay kalacak şekilde bölünmesi ya da ikinci seçenek olarak malın satılması ve ederinin ortaklara eşit bir şekilde dağıtılması olacaktır. Bu şekilde ortada herhangi bir ortaklık kalmayacak ve izale i şuyu davası sonuçlanmış olacaktır. İzale i şuyu davasında tüm ortaklar yer almaz ise dava yürütülememektedir. İzale i şuyu davaları hakkında bilgi ve hizmeti https://www.gayrimenkulhukuk.com/gayrimenkul-hukuku adresi üzerinden alabilirsiniz.

İzale İ Şuyu Davası İçin Hangi Avukatla Çalışılmalıdır?

İzale i şuyu davası ortaklığı düşürmek ve kişisel mal varlığına çevrilmesini isteyen kişiler tarafından açılan dava türüdür. İzale i şuyu davası tüm ortakların ortaklığı gidermek istemesi ve davada yer alması durumunda yürütülmektedir. İzale i şuyu davası gayrimenkul avukatı tarafından yürütülür ve kişiler izale i şuyu davası açmak istemeleri durumunda gayrimenkul avukatından destek alırlar. İzale i şuyu davası ortaklığı gidermek isteyen kişi tarafından tüm ortaklara karşı açılan bir davadır. Genellikle eşit bölünmesi ya da satılması gibi çözümler yürütülse de ortakların kendi aralarında anlaşarak ortaklığı nasıl sonlandıracaklarına karşı nihai bir karar vermeleri durumunda ortaklık belirlenen anlaşmaya bağlı olarak da sonlandırılabilmektedir. İzale i şuyu davası için bir gayrimenkul avukatı ile çalışılmalı ancak çalışılacak gayrimenkul avukatının izale i şuyu davalarına hakim olması ve gayrimenkul hukuku alanında kendini geliştirmiş olması gerekmektedir.