Nerelerde Kullanılır?

Akrilik çok keskin ve sert bir kokuya sahip olan asittir. Rengi yoktur. Eğer bu asit türü ısı veya ışığa tutulursa bundan dolayı bazı polimerlerine ayrılacaktır. Bu polimerlerin hepsine akrilik adı verilmektedir. Kimyasal olarak formülü CH2=CH COOH şeklinde bilinir. Akrilik asidi, polimerlerin üretime başlayabilmesi için ilk gereken madde özelliğini taşımaktadır. Akrilik, modern olan endüstride neredeyse her yerde kullanılan bir asittir. Levha ve iplik gibi ürünler imalat edilirken akrilik kullanılmak zorundadır. Plastik maddeler için akrilik isminin kullanıldığı çoğu kez gözden kaçmamıştır. Çünkü plastik akrilik asitlerin kimyasal bir şekilde sentezlenmesi sayesinde oluşmaktadır. Sadece plastik olmamakla birlikte akriliğin çeşitli kimyasal sentezleri sonucunda yağlar da üretilmeye başlanmıştır. Kimyasal bir sentezin sonucunda oluşan akriliklerin yapıları çok farklı olabilmektedir. Mesela sert veya yumuşak olabilir. Aynı zamanda saydam veya mat da olabilmektedir. Eğer akrilik sıvı halde üretilirse yapıştırıcılar ve optik malzemelerinde sıkça kullanılmaktadır. Zamanımızda artık çok fazla gelişmiş olan ve hala daha gelişmeye devam eden modern olan endüstrimizin birçok yerinde vazgeçilemeyen bir madde olan akrilik asidi, birden fazla ürünün ve çok farklı bileşiklerin üretilmesinde başları oynamaktadır.

Maliyeti Nedir?

Çoğunlukla en çok kullanılan maddelerde ismini görmekteyiz. Bunun tek nedeni ise hem akriliğin içinde bulunan kimyasallar ve bunların yanında maliyetidir. Çok uygun bir maliyete sahip olan akrilik çok fazla kullanılmaktadır. Akrilik asidin diğer ismi propenik asittir. Organik bir yapıda bulunmaktadır. Bu asidin elde edilmesinde birden fazla yol bulunmaktadır. Mesela herhangi bir bileşik hidroliz edilirse akrilik asit ortaya çıkabilir. Bu sayede çok rahat bir şekilde çok fazla akrilik asit üretilebilmektedir. Hijyenik bir madde olan akrilik asit polimer yapılı olmasıyla dikkat çeker. Bu özelliklere sahip olan akrilik temizlik alanında çokça kullanılmaktadır. Genellikle ev, mutfak ve banyo temizliklerinde sıkça kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra laboratuvar ve eczane deposu için elveriş oranı yüksek maddelerden birisidir. Modern endüstride çok önemli olduğunu söylediğimiz bu madde boya sanayi de de çok önemli bir maddedir. Genellikle su bazında olan boyalarda akrilik asit kullanılır. Kullanılmasının nedenlerinden birisi kullanıldığı boyaya özellik katmasıdır. Boyanın çok çabuk kurumasına yardımcı olması akrilik asitlerin özelliklerinden birisidir.